Detektyw radzi

Do wyjaśnienia sprawy potrzeba przede wszystkim doświadczenia, odpowiednich umiejętności jak również odpowiedniego, fachowego sprzętu. Niestety zazwyczaj nie jesteśmy tego wykonać samochodzielnie, choćby z uwagi na możliwość zdemaskowania przez naszych bliskich. Znajomi też nie są najlepszym rozwiązaniem, bo nie posiadają doświadczenia w tego typu sprawach dlatego też najlepiej sprawę powierzyć profesjonalistom.

Przed skorzystaniem z usług detektywistycznych, warto sprawdzić najpierw czy biuro to posiada odpowiednią licencję. Należy również zweryfikować, czy wpisane ono jest do rejestru działalności regulowanej MSWiA (czy posiada koncesję). Nasz niepokój powinna wzbudzić również zbyt niska cena. Profesjonalne usługi detektywistyczne z uwagi na koszty sprzętu mają swoją cenę.

Warte zapamiętania

Wykonując jakiekolwiek działania detektywistyczne bez pozwolenia narażamy się nieświadomie na odpowiedzialność karną. Niestety zgodnie z powiedzeniem "co tanie to drogie" i tutaj sprawdza się ta maksyma, ponieważ Zleceniodawca również odpowiada za to co komu zleca. To z powodu urzędowej regulacji tego zawodu (obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień). Dodatkowymi wymaganiami są oczywiście odpowiednie środki technologiczne.

Zawód typu prywatny detektyw jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że wszelkie czynności objęte są określonymi przez ustawę przepisami i wykonywanie ich może odbywać się przez osoby do tego uprawnione posiadające odpowiednią licencję, zatrudnione w firmie posiadającej koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Wymogi te precyzuje dokładnie ustawa, która dokładnie opisuje czynności objęte zdobyciem odpowiednich uprawnień i jest podstawą w tego typu działalności. Należy pamiętać również, że oprócz wymaganej licencji wymagane jest także prowadzenie działalności gospodarczej, a co więcej do świadczenia tego typu usług należy zawrzeć pisemną formę umowy.

Wymagane

Licencja

Ponieważ zawód detektywa jest zawodem regulowanym osoba świadcząca usługi z zakresu detektywistyki musi posiadać odpowiednie uprawnienia czyli tzw. licencję detektywistyczną wydaną przez wojewódzkiego komendanta Policji.

Działalność

Detektyw musi być zatrudniony w biurze detektywistycznym czyli firmie świadczącej tego typu usługi, a firma taka musi mieć specjalne pozwolenie, koncesję zarejestrowaną w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Umowa

Warunkiem koniecznym jest podpisanie przede wszystkim umowy pomiędzy klientem a zleceniobiorcą ponieważ w przeciwnym wypadku działanie takie będzie nielegalne, a tym samym obie strony będą podlegać odpowiedzialności karnej.

Ubezpieczenie

Warunkiem wymaganym do świadczenia usług detektywistycznych jest również ważne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych tego typu usług.